Sárhida

Kezdőlap

Magyar Falu Program - 2021.09.07.

 

 

Sárhida Község Önkormányzata a

Magyar Falu Program

Kommunális eszközök beszerzése pályázaton

1 976 699 Ft támogatásban részesült.

Ennek a támogatásnak köszönhetően lecserélhetjük 13 éves fűnyíró traktorunkat valamint további kisebb gépek kerühetnek beszerzésre.

Tisztelettel; Nagy Marianna polgármester

Szüreti felvonulás - 2021.09.07.

Ebek veszettség elleni kötelező oltása - 2021.08.10.

Tisztelt Állattartó!

Ezúton értesítjük, hogy Sárhidán az ebek kötelező veszettség elleni oltására 2021. szeptember 8–án, szerdán  kerül sor.

Az oltás időpontjai a következők:

7.00-7.30 között az orvosi rendelő mögött

7.40-8.20 a Béke utca Petőfi utca kereszteződésénél

8.30-9.00 a focipálya mellett.

A felhívás itt érhető el.

Magyar Falu Program - 2021.08.10.

 

 

 

Sárhida Község Önkormányzata a

Magyar Falu Program; Orvosi eszközök beszerzése pályázaton

1 775 989 Ft támogatásban részesült.

,A felùjìtott orvosirendelő most már nem csak küllemében,

de eszközeiben is 21. századi lesz.

Tisztelettel; Nagy Marianna polgármester

Magyar Falu Program - 2021.07.21.

 

Sárhida Község Önkormányzata a Magyar Falu Program;

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázaton

7 432 582 Ft támogatásban részesül.

Ebből az összegből rövid időn belül megújulhatnak a Hivatal belső terei. Megoldott lesz a mozgáskorlátozott bejutás, kialakításra kerül mozgáskorlátozottak számára is használható mellékhelyiség. Megújul a villamosenergiahálózat. Új hideg és melegburkolatokat kapnak a felületek. Korszerűsítjük a fűtésrendszert. Kicserélésre kerülnek a külső és belső nyílászárók. Kialakításra kerül egy kisebb teakonyha. Valamint az átalakításnak köszönhetően a Tanácsterem egy 21. századi kormfortos nagy terem lesz, ami a későbbiekben több funkciót lesz képes ellátni.

Tisztelettel; Nagy Marianna polgármester

Ebösszeírás - 2021.07.21.

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.


A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Bocfölde és Sárhida községe közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a postai úton eljuttatott, illetve a honlapról letölthető „Ebösszeíró adatlapot” ebenként új adatlap használásával kitölteni és legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. Az ebösszeíró adatlapot a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon lehet eljuttatni:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8943 Bocfölde, Ady u. 15. vagy 8944 Sárhida, Béke u. 26.
  • A Hivatalban és Kirendeltségén személyesen
  • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) jegyzo.bocfolde@zipmail.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró lap letölthető: innen.

Felhívom az ebtulajdonosok/tartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!


Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft!


Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

 

Tisztelettel; Császár László jegyző