Sárhida

  1-2005 Az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeirő‘l.pdf54.1 KB
  10-1999 Magánszemélyek kommunális adójáról.pdf55.2 KB
  10-2000 A temető‘krő‘l és a temetkezésrő‘l.pdf81.7 KB
  12-2000 Helyi cí­mer és zászló alapí­tásáról és használatának rendjérő‘l.pdf47.2 KB
  12-2001 A közműves ivóví­zellátás és szennyví­zelvezetés dí­jának megállapí­tásáról.pdf72.3 KB
  12-2008 Az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesí­tési hozzájárulásról.pdf88.6 KB
  12-2009 A helyi iparűzési adóról.pdf58.6 KB
  13-2011 A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól.pdf79.2 KB
  14-2004 A helyi hulladékgazdálkodási tervrő‘l.pdf65 KB
  14-2005 A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrő‘l.pdf50 KB
  15-2005 A leltározásról.pdf37.4 KB
  18-2004 A talajterhelési dí­jról.pdf66.3 KB
  2-1991 A fiatal házasok első‘ lakáshoz jutásának támogatásáról.pdf43 KB
  2-2011 A helyi önszervező‘dő‘ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérő‘l.pdf85.5 KB
  2-2013 A háztartási szennyví­z szállí­tás és kezelés dí­jának megállapí­tásáról..pdf75.7 KB
  2014. évi finanszí­rozási ütemterv.pdf942.1 KB
  2015. évi költségvetési rendelet Sárhida.pdf141.3 KB
  2016. évi költségvetési rendelet Sárhida.pdf138.6 KB
  3-2012 A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól..pdf37.5 KB
  3-2014. 2014. évi költségvetési rendelet mellékletek.pdf168.5 KB
  3-2014. 2014. évi költségvetési rendelet.pdf46.2 KB
  4-1994 Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól.pdf83.5 KB
  4-2008 Az állattartás, ebtartás helyi szabályairól.pdf68.7 KB
  4-2013 Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő‘ dí­jak mértékérő‘l.pdf50.4 KB
  4-2014. 2013. évi zárszámadás rendelet mellékletek.pdf114.4 KB
  4-2014. 2013. évi zárszámadás rendelet.pdf33.4 KB
  5-2006 Sárhida Helyi í‰pí­tési Szabályzatáról.pdf113.2 KB
  5-2008 A közterület használat szabályairól.pdf88.5 KB
  6-2008. a környezetvéd közterület és ing. rendj. település tiszt.pdf104.3 KB
  7-2003 Az önkormányzat által biztosí­tott gyermekvédelmi ellátásokról.pdf60.6 KB
  7-2013 Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.pdf99.5 KB
  8-2000 A helyi közművelő‘dési feladatok ellátásáról.pdf48.8 KB
  8-2001 A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrő‘l.pdf71.6 KB
  9-1999 Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező‘ igénybevételérő‘l.pdf72.1 KB
  Egészségügyi alapellátás rendelet 2016.pdf136.8 KB
  Helyi Esélyegyenlő‘ségi Program - Sárhida.pdf12252.1 KB
  Helyi adó rendelet 2015.pdf124.8 KB
  Közművesí­tési rendelet módosí­tás 2015.pdf229.3 KB
  Közművesí­tési rendelet módosí­tás 2016.pdf221 KB
  Népszavazás rendelet.pdf243.3 KB
  Szociális rendelet 2015.pdf202.6 KB
  Szociális rendelet módosí­tás 2015.pdf165.8 KB
  Szociális tüzifa rendelet 2015.pdf221.3 KB
  Sárhida 2014. évi zárszámadási rendelete.pdf169 KB
  Sárhida 2015. évi költségvetés táblázatok.pdf656.8 KB
  Sárhida 2015. évi zárszámadási rendelete.pdf167.9 KB
  Sárhida 2016. évi költségvetés táblázatok.pdf535.2 KB