Sárhida

   1-2005 Az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeiről.pdf 54.1 KB
   10-1999 Magánszemélyek kommunális adójáról.pdf 55.2 KB
   10-2000 A temetőkről és a temetkezésről.pdf 81.7 KB
   12-2000 Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.pdf 47.2 KB
   12-2001 A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról.pdf 72.3 KB
   12-2008 Az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítési hozzájárulásról.pdf 88.6 KB
   12-2009 A helyi iparűzési adóról.pdf 58.6 KB
   13-2011 A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól.pdf 79.2 KB
   14-2004 A helyi hulladékgazdálkodási tervről.pdf 65 KB
   14-2005 A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről.pdf 50 KB
   15-2005 A leltározásról.pdf 37.4 KB
   18-2004 A talajterhelési díjról.pdf 66.3 KB
   2-1991 A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról.pdf 43 KB
   2-2011 A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.pdf 85.5 KB
   2-2013 A háztartási szennyvíz szállítás és kezelés díjának megállapításáról..pdf 75.7 KB
   2014. évi finanszírozási ütemterv.pdf 942.1 KB
   2015. évi költségvetési rendelet Sárhida.pdf 141.3 KB
   2016. évi költségvetési rendelet Sárhida.pdf 138.6 KB
   3-2012 A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól..pdf 37.5 KB
   3-2014. 2014. évi költségvetési rendelet mellékletek.pdf 168.5 KB
   3-2014. 2014. évi költségvetési rendelet.pdf 46.2 KB
   4-1994 Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól.pdf 83.5 KB
   4-2008 Az állattartás, ebtartás helyi szabályairól.pdf 68.7 KB
   4-2013 Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről.pdf 50.4 KB
   4-2014. 2013. évi zárszámadás rendelet mellékletek.pdf 114.4 KB
   4-2014. 2013. évi zárszámadás rendelet.pdf 33.4 KB
   5-2006 Sárhida Helyi Építési Szabályzatáról.pdf 113.2 KB
   5-2008 A közterület használat szabályairól.pdf 88.5 KB
   6-2008. a környezetvéd közterület és ing. rendj. település tiszt.pdf 104.3 KB
   7-2003 Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról.pdf 60.6 KB
   7-2013 Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.pdf 99.5 KB
   8-2000 A helyi közművelődési feladatok ellátásáról.pdf 48.8 KB
   8-2001 A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről.pdf 71.6 KB
   9-1999 Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről.pdf 72.1 KB
   Egészségügyi alapellátás rendelet 2016.pdf 136.8 KB
   Helyi Esélyegyenlőségi Program - Sárhida.pdf 12252.1 KB
   Helyi adó rendelet 2015.pdf 124.8 KB
   Közművesítési rendelet módosítás 2015.pdf 229.3 KB
   Közművesítési rendelet módosítás 2016.pdf 221 KB
   Népszavazás rendelet.pdf 243.3 KB
   Szociális rendelet 2015.pdf 202.6 KB
   Szociális rendelet módosítás 2015.pdf 165.8 KB
   Szociális tüzifa rendelet 2015.pdf 221.3 KB
   Sárhida 2014. évi zárszámadási rendelete.pdf 169 KB
   Sárhida 2015. évi költségvetés táblázatok.pdf 656.8 KB
   Sárhida 2015. évi zárszámadási rendelete.pdf 167.9 KB
   Sárhida 2016. évi költségvetés táblázatok.pdf 535.2 KB